Social samfond - Kristen Kristenssons fond

Avkastningen av Social samfond och Kristen Kristenssons fonder disponeras av Socialnämnden.

Social samfond

Samfondens ändamål är att genom bidrag främja barn- och ungdomsvård och bistå äldre, personer med funktionsnedsättning och långvarigt sjuka eller andra behövande.

Bidrag kan sökas till ändamål och behov som staten eller kommunen inte ska tillgodose.

Kristen Kristenssons fond

Du som bor i Fuglie kan ansöka om bidrag ur Kristen Kristenssons fond.

Socialnämnden beslutar om fördelning av avkastningen vid sitt sammanträde i november.

Ansökan kan göras under perioden 1 januari - 30 september.

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast den 30 september till:
Trelleborgs kommun
Socialnämnden
Box 63
231 21 Trelleborg

Av ansökan ska det framgå sökt bidrag samt en beskrivning av vad bidraget ska användas till.

Behöver du hjälp att skriva ut ansökningsblankett, kan du vända dig till kundtjänst på Rådhuset.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?