Riksnormen och riktlinjer för boendekostnad

Beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig.

Riksnormen avgör nivån på det ekonomiska stödet

Storleken på det ekonomiska bistånd du kan få baserar sig på den så kallade riksnormen som är gemensam för alla kommuner. Riksnormen beslutas av regeringen. 2019 års riksnorm för personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader hittar du på Socialstyrelsens sida, extern webbplats.

Gör en provberäkning

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning genom att fylla i dina egna uppgifter. Resultatet av provberäkningen är inte ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd. I ditt beslut väger vi in fler faktorer, till exempel hur din planering mot självförsörjning ser ut. Du har alltid rätt att ansöka och få din sak prövad.
Provberäkning

Riktlinjer för boendekostnad

Trelleborgs kommun sätter riktlinjer för boendekostnad baserat på vad en låginkomsttagare i Trelleborg har möjlighet att kosta på sig. Riktlinjerna för 2019 ser ut så här:

1 rum och kök 3 901 SEK
2 rum och kök 5 852 SEK
3 rum och kök 7 803 SEK
4 rum och kök 8 778 SEK
Ensamboende i 1 rum och kök (40 ) 3 901 SEK
Sambo i 2 rum och kök (60 ) 5 852 SEK
Ensamboende/Sambo med ett till två barn i 3 rum och kök (80 ) 7 803 SEK
Ensamboende/Sambo med tre eller fler barn i 4 rum och kök (90 ) 8 778 SEK

Hjälpte informationen på den här sidan dig?