Överklaga

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig att lämna in en överklagan från det att du har fått beslutet.

I brevet skriver du:

  • vilket beslut du överklagar,
  • vad beslutet handlar om,
  • datum för beslutet,
  • varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Skicka med sånt som du tycker är viktigt för att beslutet ska bli riktigt och avsluta med din namnteckning, namn, personnummer och ett telefonnummer där vi kan nå dig.

När din överklagan har kommit in tittar vi på om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i din överklagan. Om vi inte omprövar beslutet skickar vi din överklagan vidare till förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

Din överklagan lämnar du till Kundtjänst eller skickar till:
Trelleborgs kommun
Arbetsmarknadsnämnden
231 83 Trelleborg

Har du frågor om hur du överklagar kan du vända dig till Kundtjänst.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?