Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete.

Att vara aktivt arbetssökande

När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Trelleborgs kommun får du stöd i att förändra din situation. Tillsammans med arbetsmarknadssekreterare gör du upp en plan för hur du ska bli självförsörjande så snart som möjligt. I planen ingår att du ska vara aktivt arbetssökande. Det innebär att du ska:

  • vara inskriven på Arbetsförmedlingen i omedelbar anslutning till arbetslösheten och hålla regelbunden kontakt med Arbetsförmedlingen.
  • söka arbete regelbundet, brett yrkesmässigt och med kvalitet.
  • söka arbete inom pendlingsavstånd (90 minuter enkel resa).
  • tacka ja till erbjudet arbete eller föreslagen insats/arbetsmarknadsåtgärd.
  • vara tillgänglig på telefon och via e-post för att kunna ta del av erbjudanden.
  • vara aktiv i en eventuell rehabilitering.

Kan du inte arbeta på grund av hälsoskäl?

Då ska du ha ett giltigt läkarintyg som styrker hur din arbetsförmåga ser ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?