Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd som det också kallas.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Trelleborgs kommun får du även stöd i att förändra din situation för att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Ekonomiskt bistånd är aktuellt först om du inte har några andra möjligheter att klara din ekonomi. Andra möjligheter kan vara:

  • arbete och löneinkomster
  • socialförsäkringsförmåner
  • studiestödsformer
  • egna tillgångar
  • att någon annan är skyldig att hjälpa till med försörjningen.

Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan.
Här kan du läsa mer om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd.

På socialstyrelsens webbplats kan du själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd. Resultatet av provberäkningen är inte ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!