Kurs i redovisning för ställföreträdare 2018-12-04 och 2019-01-22

Anmälan till kurs i redovisning för ställföreträdare tisdagen den 4 december 2018 klockan 18-21 och tisdagen den 22 januari 2019 klockan 18-21.

Överförmyndarenheten bjuder in till kurs i redovisning för de ställföreträdare i Trelleborgs, Svedalas och Skurups kommuner som inte genomgått redovisningsutbildning av Överförmyndarenheten i Trelleborgs kommun.

Vi erbjuder två utbildningstillfällen.

Tisdagen den 4 december 2018 klockan 18-21 alternativt
tisdagen den 22 januari 2019 klockan 18-21.

Plats Rådhuset, Trelleborg
Utbildare Andjela Mitrovic (ekonom/controller)
Övrigt Kaffe och lätt förtäring serveras.

Anmälan till utbildningen 2018-12-04 är stängd. Anmälan till utbildning 2019-01-22 ska göras senast den 9 januari 2019.

Anmälan

Utbildningstillfälle
22 januari 2019
Förnamn
Efternamn
Mejladress
Får vi spara din mejladress i vårt ärendehanteringssystem för framtida kontakter med dig?
Eventuella allergier
Övrigt som kan vara värt att upplysa överförmyndarenheten om inför utbildningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?