Utbildningar

Överförmyndarenheten arbetar löpande med att utbilda och informera gode män, förvaltare och förmyndare och håller årligen en grundläggande och en fördjupad utbildning samt en kurs med inriktning ekonomisk redovisning.

Aktuella utbildningar

Inga aktuella utbildningar just nu. Information om kommande utbildningar uppdateras löpande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?