Överförmyndaren

Överförmyndarnämnden i Trelleborg är en tillsynsmyndighet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser.

Överförmyndarnämnden i Trelleborgs kommun hanterar samtliga överförmyndarärenden inom Trelleborgs, Skurups och Svedalas kommuner.

Aktuellt

Nu kan du anmäla dig till årets utbildningarNu kan du som är god man eller förvaltare i Trelleborg, Svedala och/eller Skurup anmäla dig till årets utbildningar. Anmälan görs via formulär som du hittar under utbildningar.

Viktigt meddelande till gode män för ensamkommande

Till följd av regeringens beslut om nytt ersättningssystem avseende kostnader för arvode till gode män för ensamkommande barn/-ungdomar måste du skicka in din redogörelse för kvartal 4 2017 (2017-10-01 – 2017-12-31) till oss i förväg, senast den 8 december.

För redogörelser som inkommer senare än den 8 december utgår inget arvode för kvartal 4.

Ny e-tjänst

En nyutvecklad e-tjänst för inlämning av års- och slutredovisning har nu lanserats på vår självbetjäningssida. Via "Mina ärenden" får du som god man, förvaltare eller förmyndare en samlad överblick över dina inlämnade redovisningar. Redovisningar som skickas in via e-tjänsten prioriteras och vi rekommenderar att alla i första hand använder sig av e-tjänsten.

Frågor angående e-tjänsten ställs via e-post till

Hjälpte informationen på den här sidan dig?