Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Storleken på försörjningsstödet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Det baserar sig på en riksnorm som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner.

Försörjningsstödet ska täcka kostnader för:

  • Mat
  • Fritid
  • Personlig hygien
  • Kläder och skor
  • Dagstidning, telefon- och TV-avgift.

Du kan även ansöka om kostnader för boende, el, hemförsäkring, bredband, arbetsresor samt fackförenings- och a-kasseavgift.

Utöver detta kan du och din familj ansöka om ekonomiskt bistånd till bland annat läkarvård, medicin, glasögon och tandvård.

Vem kan söka försörjningsstöd?

Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.

Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

Du har ett ansvar att planera din ekonomi och du måste själv aktivt arbeta för att bli självförsörjande. Ett krav är därför att du har kontakt med våra arbetsmarknadssekreterare och följer den uppgjorda planeringen mot självförsörjning. Du måste också vara inskriven på arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. I din överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar och varför du tycker att beslutet ska ändras. Lämna din undertecknade överklagan till arbetsmarknadsförvaltningen inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om förvaltningen inte tycker att de kan ändra beslutet lämnas ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Malmö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?