Så här gör du en dödsboanmälan eller ansöker om begravningskostnader

Ansökan om dödsboanmälan och begravningskostnader görs på en blankett som finns att hämta hos kundtjänst på Rådhuset, Algatan 13. Du kan också ringa 0410-73 30 00 för att beställa en blankett som sedan skickas hem till dig.

Kundtjänst kan hjälpa dig om du har frågor kring själva ansökan och de underlag som du ska lämna in.

Ansökan med underlag lämnar du till kundtjänst på Rådhuset, skickar via e-post till eller via vanlig post till Trelleborgs kommun, Kundtjänst, 231 83 Trelleborg.

De här underlagen behöver du skicka med i din ansökan

  • Dödsfallsintyg och släktintyg från skatteverket
  • Ekonomisk översikt från banken. Om den avlidne är gift eller sambo behöver vi ekonomisk översikt från båda parter.
  • Kontoutdrag från samtliga konton 6 månader tillbaka innan dödsdagen och fram till ansökningsdagen. Om den avlidne är gift eller sambo behöver vi kontoutdrag från båda parter.
  • Hyreskontrakt
  • Värderingsintyg för bil om det finns sådan. Om den avlidne är gift eller sambo behöver vi värderingsintyg från båda parter.
  • Begravningsfaktura och eventuella kvitton på övriga utgifter i samband med begravningen om de inte ingår i begravningsfakturan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?