Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller en dödsboanmälan göras, det vill säga en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder. I vissa fall kan Trelleborgs kommun göra en enklare form av bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan.

Vem kan ansöka om dödsboanmälan?

Den eller de som är dödsbodelägare (de som har rätt till arv) eller är företrädare för dödsboet kan lämna in en ansökan till kommunen.

När ska jag ansöka om dödsboanmälan?

Dödsboanmälan ska göras senast två månader efter dödsfallet.

Du kan ansöka om dödsboanmälan i Trelleborgs kommun om:

 • den avlidne var folkbokförd och bodde i Trelleborg
 • det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald
 • den ekonomiska situationen inte kräver en omfattande utredning

En dödsboanmälan ska inte göras om det finns komplicerade arvsfrågor på grund av testamente, äktenskapsförord eller efterarv eller om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.

Viktigt att tänka på inför en dödsboanmälan

 • Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till begravningen
 • Kontakta den avlidnes bank för att avsluta autogiro och andra överföringar.
 • Vänta med att betala räkningar tills utredningen om dödsboanmälan är klar
 • Avsluta eller överför abonnemang och avtal för telefon, el, sophämtning, internet och tv
 • Säg upp eller överför hemförsäkring och andra försäkringar
 • Ta reda om det finns livförsäkringar eller begravnings försäkringar
 • Säg upp eller överför hyresavtal, men kontakta kommunen först då vi kan behöva göra ett hembesök
 • Beställ dödsfallsintyg med släktutredning via Skatteupplysningen 0771-567 567

Ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

Om det inte finns tillräckligt med pengar till begravningen kan du som dödsbodelägare ansöka om ekonomiskt bistånd för att täcka nödvändiga kostnader. Trelleborgs kommun kan godkänna utgifter för begravning och gravsten med högst 23 650 kronor enligt riktlinjer för 2020.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?