Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller en dödsboanmälan göras, det vill säga en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder.

Dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning och görs i den kommun där den avlidne är skriven. En dödsboanmälan kan göras om:

  • tillgångarna i dödsboet endast täcker begravningskostnader och övriga utgifter i samband med begravningen,
  • den avlidne även saknar fasta tillgångar som till exempel en fastighet eller en bostadsrätt,
  • att alla dödsbodelägare är överens om att dödsboanmälan ska göras.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen. Endast nödvändiga kostnader ingår i ekonomiskt bistånd till begravning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?