Din åsikt - Socialförvaltningen

Har du synpunkter på verksamheten inom socialförvaltningen. Berätta det för oss.

Vi tycker att det är värdefullt att få ta del av dina synpunkter, det som är dåligt men även det som är bra. På så sätt hoppas vi kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.

Personuppgifter som lämnas i detta formulär kommer att behandlas i datasystem hos Trelleborgs kommun och användas för att lagra information i detta ärende. Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur personuppgifterna används, skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till oss.

Välj ur listan vilken verksamhet eller enhet som berörs av dina synpunkter.
Du kan välja att vara anonym men då kan vi inte berätta för dig hur vi har följt upp dina synpunkter.
Kontakt
Tack för att du hjälper oss att förbättra verksamheten!
Obs! För att överklaga myndighetsbeslut ska du kontakta din handläggare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?