Särskilt boende

I Trelleborgs kommun finns olika boendeformer för äldre. Det finns vårdboende för den som har främst fysiska behov eller demensboende för personer med demensdiagnos.

Med anledning av coronaviruset fattade regeringen den 30 mars beslut om ett nationellt besöksförbud på äldreboenden. Förordningen gäller under perioden 1 april-30 juni.

Särskilt boende kan du som sökande beviljas när behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte kan tillgodoses i det egna hemmet.

Särskilt boende finns i både kommunal- och privat regi.

Så här gör du för att ansöka

Du som vill ansöka om särskilt boende kan göra detta genom att kontakta kundtjänst eller skicka in en skriftlig ansökan. Blankett för detta finns under Självbetjäning. Biståndshandläggare gör ett hembesök, utreder och bedömer behovet av hjälp. Det görs alltid en individuell bedömning av dina behov av att få särskilt boende. När en lägenhet finns tillgänglig blir du som sökande kontaktad av boendekoordinatorn på socialförvaltningen.

Överklagan

Om du fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom 3 veckor från det att du fått beslutet. Kundtjänst kan hjälpa till genom att informera om hur överklagan går till och hänvisa till ansvarig handläggare.

Om du vill överklaga avgiftsbeslutet se Överklaga avgiftsbeslut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!