Korttidsenheten

Korttidsenheten finns i Hälsohuset. Enheten har 27 platser fördelat på tre avdelningar.

På vår enhet har vi enkelrum . Vi som arbetar här är utbildade undersköterskor.

Vi arbetar på ett rehabiliterande sätt - hjälp till självhjälp.

I rehabiliteringsarbetet har vi till vår hjälp kommunens fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska.

Måltiderna serveras i matsalen eller på rummet om önskemål finns om detta.

Behov av korttidsplats beslutas av biståndshandläggare på Myndighetsenheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?