Korttidsvård

På korttidsenheten kan du som bor hemma med stöd av hemvård eller anhöriga få vård och omsorg under kortare perioder.

Omvårdnaden bygger på ett funktionsbevarande arbetssätt. Träning ska stärka dina möjligheter att kunna återgå till det egna boendet.

Så här gör du för att ansöka

Du som vill ansöka om en korttidsplats kan göra detta genom att kontakta kundtjänst. Biståndshandläggare gör ett hembesök, utreder och bedömer behovet av hjälp. Det görs alltid en individuell bedömning av dina behov av att få en korttidsplats.

Överklagan

Om du fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom 3 veckor från det att du fått beslutet. Om du vill ha hjälp med din överklagan kan kundtjänst hjälpa dig med detta.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?