Korttidsenheten

Korttidsenheten ligger inom sjukhusområdet. Enheten finns på andra våningen och har 16 korttidsplatser.

På vår enhet har vi både enkelrum och dubbelrum. Vi som arbetar här är utbildade undersköterskor.

Vi arbetar på ett rehabiliterande sätt - hjälp till självhjälp.

I rehabiliteringsarbetet har vi till vår hjälp kommunens sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska.

Måltiderna serveras i matsalen eller på rummet om önskemål finns om detta.

Behov av korttidsplats beslutas av biståndshandläggare på Myndighetsenheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?