Gruppbostäder och serviceboende

Trelleborgs kommun tillhandahåller 10 gruppbostäder och 2 serviceboenden för personer med behov av stöd och service enligt LSS.

Gruppbostäder

Borggatan 12 (Väduren), 231 45 Trelleborg
Gruppbostad: 73 41 23
Enhetschef: 73 32 53

Flygelgränd 3, 231 63 Trelleborg
Gruppbostad: 73 30 07
Enhetschef: 73 43 99

Flygelgränd 5, 231 63 Trelleborg
Gruppbostad: 73 31 04
Enhetschef: 73 43 99

Portgränd 16, 231 63 Trelleborg
Gruppbostad: 73 32 26
Enhetschef: 73 32 53

Kasalagatan 6, 231 63 Trelleborg
Gruppbostad: 73 32 24
Enhetschef: 73 32 53

Kasalagatan 14, 231 63 Trelleborg
Gruppbostad: 73 32 25
Enhetschef: 73 32 53

Malörtsvägen 8 A, 231 34 Trelleborg
Gruppbostad: 73 33 02
Enhetschef: 73 43 99

Malörtsvägen 22 A , 231 34 Trelleborg
Gruppbostad: 73 33 01
Enhetschef: 73 30 73

Nils Holgerssonsväg 14, 231 38 Trelleborg
Gruppbostad: 73 37 11
Enhetschef: 73 32 72

Virkesvägen 16, 231 68  Trelleborg
Gruppbostad: 73 39 64, 73 39 65
Enhetschef: 73 43 99

Serviceboende LSS

Bryggaregatan 6, 231 66 Trelleborg
Telefon: 73 41 66, 73 41 67, 73 41 68
Enhetschef: 73 30 73

Sockerbiten 9, 231 63 Trelleborg
Telefon: 73 43 71, 73 43 72
Enhetschef: 73 30 73

Nygatan 51, 231 44 Trelleborg
Telefon: 73 30 82, 73 30 83
Enhetschef: 73 30 73

Hjälpte informationen på den här sidan dig?