Gruppbostad LSS

En gruppbostad består av 4-6 lägenheter förlagda tillsammans i en villa eller ett hyreshus.

Med anledning av coronaviruset har LSS gruppbostäder besöksförbud till den 21 juni.

De boende har tillgång till gemensamhetsutrymme.

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för funktionshindrade med ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal dygnet om.

Ansökan om gruppbostad kan göras till LSS-handläggare på Myndighetsenheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?