Gruppbostad LSS

En gruppbostad består av 4-6 lägenheter förlagda tillsammans i en villa eller ett hyreshus.

De boende har tillgång till gemensamhetsutrymme.

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för funktionshindrade med ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal dygnet om.

Ansökan om gruppbostad kan göras till LSS-handläggare på Myndighetsenheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?