Frågor och svar om boende för äldre

Om du är en äldre person med funktionsnedsättning eller sjukdom kan du få olika former av stöd och service för att kunna bo kvar i din egen bostad. Om du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om plats på ett särskilt boende. VIlken hjälp du kan få beror alltid på vilka behov du har och bedöms individuellt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!