Boende i bostad med särskild service

I Trelleborgs kommun finns det flera olika former av särskilda bostäder med varierande grad av stöd och service.

Till de flesta av dessa boendeformer behövs ett beslut från handläggaren inom respektive enhet till exempel Myndighetsenheten, Socialpsykiatriska enheten eller Utredningsenheten på socialförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!