Öppenvård - beroende och missbruk

Öppenvårdsbehandling kan möta dina individuella behov och möjligheter vad gäller missbruk och beroende.

Beroendeenhetens öppenvård erbjuder:

  • 12-stegsbehandling enligt modifierad Minnesotamodell, grundbehandling och förlängd behandling.
  • Återfallsprevention
  • Haschavvänjningsprogram
  • Enskilda stödsamtal

12-stegsbehandlingen sker i grupp måndag till fredag. Grundbehandlingen pågår under tio veckor och den förlängda behandlingen upp till åtta veckor. Därefter är det efterbehandling på kvällstid under två år, inledningsvis en gång i veckan.

Återfallsprevention sker enskilt eller i grupp en gång i veckan under 8-12 veckor.

Haschavvänjningsprogrammet (HAP) sker individuellt vid 18 tillfällen under 8 veckor.

För mer information är du välkommen att kontakta alkohol- och drogterapeuterna på öppenvården.

Om du är intresserad av Öppenvårdens insatser kan kontakt tas med beroendeenhetens socialsekreterare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?