Anhörigcenter

Anhörigcenter är verksamheten för dig som hjälper eller stödjer en närstående. Vi erbjuder stöd för att underlätta vardagen för dig.

Du avgör själv om du anser att anhörigcenter är något för dig och din situation.

När man stödjer är det lätt att glömma bort sig själv. Då är det viktigt att få stöd för att orka med vardagen.

Ibland har man behov av råd och information, då finns anhörigcenter för att hjälpa till.

Vi erbjuder:

  • Mötesplats för anhöriga
  • Samtalsgrupper, samtal och rådgivning
  • Besök i hemmet
  • Föreläsningar och utbildningar
  • Information om kommunens verksamhet
  • Hälsofrämjande aktiviteter

Anhörigcenters råd och stöd är kostnadsfritt.
Vi för ingen dokumentation och vi har tystnadsplikt.

Utbildningar

Anhörigcenter kan också underlätta för anhöriga i deras vardag och ge ökade kunskaper i form av utbildningar i olika teman.

Relaterade dokument

Informationsfolder om anhörigstöd (PDF-dokument, 525 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?