Hembesök - förebyggande

Trelleborgs kommun satsar på förebyggande hembesök hos dig som fyller 80 år.

Syftet med hembesöken som görs av vår äldrelots, är att du ska bevara hälsan och förmågan att fungera aktivt och självständigt så länge som möjligt. Du erbjuds därför hembesök där vi ger förebyggande råd och tips kring frågor som kan komma när man blir äldre.

Vi informerar även om aktuell service som kommunen kan erbjuda dig. Besöket är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt, vilket innebär att din information inte förs vidare.

Besöket är frivilligt och kommer att erbjudas alla i Trelleborgs kommun som under året fyller 80 år. Diskutera gärna med någon närstående om detta erbjudande.

Relaterade dokument

Grattis till årets 80-åring (PDF-dokument, 948 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?