Fallprevention

Syftet med fallprevention är att minimera fallriskerna hos de äldre mest sjuka och stärka hemvårdarnas möjligheter att upptäcka, eliminera och förebygga fallriskerna för vårdtagarna i det dagliga arbetet genom ökad kompetens i hemvårdarnas arbetssätt.

Resultatet Självfallet riktar sig till hemvårdarna i äldreomsorgen, en för särskilt boende och en för hemtjänst.

Fallprevention - Självfallet är uppbyggt som en uppslagsbok där hemvårdarna lätt ska hitta risker, åtgärder, vem som ansvarar och vem som eventuellt ska kontaktas. Det är ofta vårdtagaren själv som har ansvaret att åtgärda eventuell fallrisk.

Självfallet kan materialet användas av alla som vill ha råd och tips för att förebygga fall hos sig själv, anhöriga eller inom andra verksamheter.

Fallprevention Självfallet har tagits fram av fysioterapeut, arbetsterapeut, heminstruktör och sjuksköterska.

Relaterade dokument

Självfallet - Ordinärt boende (PDF-dokument, 941 kB)
Självfallet - Särskilt boende (PDF-dokument, 978 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?