Äldre

Äldre personer som har funktionsnedsättning eller sjukdom kan av kommunen få olika former av stöd och service för att kunna bo kvar i sin bostad.

Några av de tjänster som kan erbjudas är bl.a. hemtjänst, dagverksamhet, ledsagning, trygghetslarm och besök- och väntjänst.

Det finns många olika hjälpmedel och bostaden kan anpassas efter dina behov.

Om behov av annan boendeform blir aktuell finns det olika former av boende med service.

Rätten till stöd och service för äldre personer som har funktionsnedsättning eller sjukdom regleras i Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen.

Ansökan kan göras till biståndshandläggare på Myndighetsenheten.

Nationell brukarundersökning

Socialstyrelsen genomför varje år en nationell brukarundersökning. En enkätundersökning går ut till alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på särskilt boende. Årets enkätresultat har sammanställts i en rapport som redovisas på webbplatsen liksom specifika resultat för Trelleborg som kan jämföras med nationella och regionala resultat.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 (PDF-dokument, 749 kB)
Resultat hemtjänst (Excel-dokument, 25,6 MB)
Resultat särskilt boende (Excel-dokument, 26,3 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?