Larmnummer 112

Vid nödsituationer kan ett fåtal sparade minuter betyda väldigt mycket. Det är därför viktigt att veta hur man bör agera då olyckan är framme.

Ring 112 till larmcentralen SOS Alarm om du snabbt behöver hjälp. Slå inte något riktnummer före 112! Man kan ringa 112 vid alla olyckor eller krislägen där snabb hjälp behövs. 112 är ett gemensamt nödnummer för hela Europa.

Följande hjälp nås via 112:
Ambulans
Flygräddningstjänst
Giftinformation
Jourhavande sköterska
Jourhavande barnmorska
Jourhavande tandläkare
Jourhavande präst
Jourhavande veterinär
Läkare
Miljöräddningstjänst till sjöss (Kustbevakningen)
Polisen
Räddningskår (Brandkår)
Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen
Sjöräddningstjänst (Sjöfartsverket)
Socialjour
Tullen (Narkotikatips)

När du ringer 112, tänk på att uppge följande

 • Vad har hänt.
 • Var någonstans behövs hjälpen
 • Vem är du som ringer

Vid personskador

 • Typ av skada samt den skadades tillstånd
 • Vem gäller det - namn, kön, ålder

Vid brand

 • Är någon i fara, hur många
 • Vad brinner
 • Brandens omfattning

Larma på rätt sätt vid en trafikolycka

Stanna och ta reda på vad som hänt

 • hur många är skadade
 • sitter någon fastklämd
 • är det något utsläpp/ läckage

Orientera dig

 • vilken väg är du på
 • finns det något i närheten, vägskylt, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka etc.

Ring 112, var beredd att uppge följande

 • vad har hänt
 • var någonstans har olyckan hänt
 • vilket telefonnummer ringer du ifrån
 • vilken typ av skador har de skadade
 • sitter någon fastklämd
 • vilken typ av fordon är inblandade
 • om det är lastbil, finns orange "farligt godsskylt"
 • om motorväg, i vilken körbana (i riktning mot)

Kontrollera olycksplatsen igen, ring 112 om du får fram nya uppgifter!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?