Personlig assistent

Personlig assistent kan beviljas till dig som på grund av omfattande funktionsnedsättning behöver hjälp med grundläggande behov.

En personlig assistent kan hjälpa dig i din vardag om du har svårt att äta, sköta din personliga hygien, förflytta dig, ta av och på dig kläder och kommunicera med andra.

Vid behov av personlig assistent mer än 20 timmar per vecka kan ansökan om assistansersättning göras hos Försäkringskassan. Valet av utförare på assistansen väljer du själv - kommunen eller någon privat utförare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?