Personlig assistent

Personlig assistent kan beviljas till dig som på grund av omfattande funktionsnedsättning behöver hjälp med grundläggande behov.

Exempel på grundläggande behov kan vara att:

  • äta
  • klä sig
  • sköta sin daglig hygien
  • förflytta sig
  • kommunicera med andra

Vid behov av personlig assistent mer än 20 timmar per vecka kan ansökan om assistansersättning göras hos Försäkringskassan. Valet av utförare på assistansen väljer du själv - kommunen eller någon privat utförare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?