Ledsagarservice

Du kan ansöka om ledsagarservice om du har funktionshinder med behov av stöd för att kunna vara med på aktiviteter eller delta i kulturlivet.

Det kan också vara ett behov av att kunna besöka vänner eller bara ta en promenad.

Goda levnadsvillkor

Syftet är att den enskilde får goda levnadsvillkor.

  • Ledsagningen planeras efter dina behov och kan användas alla dagar i veckan.
  • Ledsagningen ska ske i närområdet kring din bostad.
  • Ledsagaren ska hjälpa dig till och på olika aktiviteter.

För att ansöka om ledsagarservice kan kontakt tas med handläggaren på Myndighetsenheten.

Är du intresserad av att vara ledsagare. Ring eller skicka e-post till Assistansenheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?