Korttidsvistelse utanför egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn/ungdom tas emot på ett korttidsboende eller i en korttidsfamilj.

Ett korttidsboende kan vara en lägenhet eller ett hus där ett antal barn/ungdomar tas emot samtidigt.

Syftet är att ge barnet/ungdomen stimulans och utvecklingsmöjligheter att leva ett självständigt liv.

Korttidsvistelsen ger barn/ungdom med funktionsnedsättning en möjlighet att träffa andra i samma situation.

Aktiviteter som uppskattas

  • utflykter ut i naturen
  • biobesök
  • bad
  • bowling
  • besök på bibliotek

Penningstråket och Klörupsvillan finns till för barn och ungdom mellan 0 - 20 år med behov av vistelse utanför det egna hemmet.

Korttidsvistelse kan erbjudas som en regelbunden insats eller som en lösning vid akut behov. Hur lång vistelsen blir och hur ofta den är aktuell beslutas av handläggare.

Det finns erfaren och kunnig personal på våra korttidsboenden.

För att ansöka om korttidsvistelse ta kontakt med handläggaren på Myndighetsenheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!