Korttidstillsyn för ungdomar

LSS fritidsverksamhet riktar sig till ungdomar som har behov av tillsyn före och efter skoltid samt under skollov.

Fritids

Ungdom som är mellan 13 - 21 år kan få insats i form av korttidstillsyn. Ungdomen kan beviljas korttidstillsyn även om föräldrarna inte förvärvsarbetar.

På fritids finns erfaren och kunnig personal som arbetar för att skapa meningsfull fritid för de ungdomar som vistas på fritids.

För att ansöka om fritids kan kontakt tas med handläggaren på Myndighetsenheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?