Korttidstillsyn för ungdomar

LSS fritidsverksamhet riktar sig till ungdomar som har behov av tillsyn före och efter skoltid samt under skollov.

Fritids

Ungdom som är mellan 13 - 21 år kan genom Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) få insats med korttidstillsyn. Ungdomen kan beviljas korttidstillsyn även om föräldrarna inte förvärvsarbetar.

På fritids finns erfaren och kunnig personal som arbetar för att skapa meningsfull fritid för de ungdomar som vistas på fritids.

För att ansöka om fritids kan kontakt tas med handläggaren på Myndighetsenheten.

Relaterade dokument

Folder - Korttids-och fritidsverksamhet (PDF-dokument, 109 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?