Kontaktperson

En kontaktperson är en kompis och ett stöd för personer med funktionsnedsättning i den sociala kontakten på fritiden.

Vad gör en kontaktperson?

Några av sakerna som en kontaktperson gör inom ramen för sitt uppdrag är:

  • att vara en kompis som lyssnar
  • att ge stöd till goda levnadsvillkor
  • att stimulera till en aktiv och varierande fritid
  • att vara ett stöd i de sociala kontakterna på fritiden
  • att ge råd i vardagssituationer

Att etablera kontakt kan ibland gå fort och ibland tar det längre tid. Det gäller att inte ha någon brådska eller för stora krav. Det underlättar om de första träffarna sker på en plats som brukaren känner till och är trygg i.

För att ansöka om kontaktperson kontakta handläggaren på Myndighetsenheten.

Vill du bli kontaktperson? Ring eller skicka e-post till bemanningsenheten.

Relaterad information

Informationsfolder om olika uppdrag inom LSS (PDF-dokument, 433 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?