Kontaktperson

En kontaktperson är en kompis och ett stöd för personer med funktionsnedsättning i den sociala kontakten på fritiden.

Vad gör en kontaktperson

  • En kompis som lyssnar
  • Ger stöd till goda levnadsvillkor
  • Stimulerar till en aktiv och varierande fritid
  • Är ett stöd í de sociala kontakterna på fritiden
  • Ger råd i vardagssituationer
  • Vill bygga upp en relation med dig som varar en längre tid
  • Att ni båda känner förtroende för varandra
  • Att er kontakt känns trygg

Att etablera kontakt kan ibland gå fort och ibland tar det längre tid. Det gäller att inte ha någon brådska eller för stora krav. Det underlättar om de första träffarna sker på en plats som brukaren känner till och är trygg i.

För att ansöka om kontaktperson kontakta handläggaren på Myndighetsenheten.

Vill du bli någons kontaktperson så ring eller skicka e-post till Assistansenheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?