Daglig verksamhet

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med förvärvad hjärnskada kan beviljas daglig verksamhet.

Daglig verksamhet kan erbjuda utvecklande och stimulerande sysselsättning. Deltagare och personal utvecklar tillsammans verksamhetens olika delar som kan skapa förutsättningar för personlig utveckling, självbestämmande och delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet samverkar med andra organisationer i syfte att bredda valmöjligheterna för den enskilde.

Aktiviteter kan erbjudas i form av gruppverksamhet på dagcenter, i någon av våra många satellitverksamheter eller i form av sysselsättning på något företag i kommunen.

Ansökan om daglig verksamhet kan göras till LSS-handläggare på Myndighetsenheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!