Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice ges till personer med funktionsnedsättning som har stora behov av hjälp.

Anhöriga eller familjehemsföräldrar kan få avlösare om de behöver vila, delta i egna aktiviteter eller att utföra ärenden utanför hemmet.

Det kan också vara för att göra en aktivitet med syskon som personen med funktionsnedsättning inte kan vara med på.

Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov. Den ska vara tillgänglig alla tider på dygnet.

För att ansöka om avlösarservice i hemmet kontakta handläggaren på Myndighetsenheten.

Är du intresserad av att vara avlösare? Ring eller skicka e-post till bemanningsenheten.

Relaterad information

Informationsfolder om olika uppdrag inom LSS (PDF-dokument, 433 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?