Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

Alla resultat

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

1,3 miljoner till integration

Fritidsnämnden och kulturnämnden fördelar sammanlagt 1,3 miljoner kronor för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med integrationsfrågor.

Aktuella händelser

Här presenteras årets aktuella händelser vad gäller att söka utbildningar, öppna hus, mässor o dyl

Abonnemang och tjänster, avgifter, regler

Här kan du läsa om våra abonnemang och övriga tjänster. Här finns också information om vilka lagar, regler och föreskrifter som styr vår verksamhet.

AB Visit Trelleborg

Turism och Event-frågor i Trelleborgs kommun sköts via AB Visit Trelleborg. Bolaget är ett helägt kommunalt aktiebolag med nio anställda.

Administration

Administrativa avdelningen är en intern stödfunktion till avdelningarna inom serviceförvaltningen.

Administrativa avdelningen

Tekniska förvaltningens gemensamma administration arbetar som stöd åt samtliga avdelningar och den tekniske chefen.

Administrativt bidrag

Nu kan din förening ansöka om administrativt bidrag för att anställa en person med arbetshinder.

Adressregister

Kommunen beslutar om all adressättning av fastigheter. Nya namn på gator och kvarter föreslås av en namnkomitté, Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut i dessa ärenden och översänder dem till Kommunfullmäktige för antagande. Sedan registreras adresserna av Samhällsbyggnadsförvaltning, Mät & Karta.

Agenda 21 handlar om miljön

Miljön är naturen.
Det kan vara luften, vattnet och stränderna.

Ajgeldingerska villan

Ajgeldingerska Villans förskola är ett äldre hus med mycket historia, det har bland annat varit ett barnhem för föräldralösa barn. Det ligger centralt i Trelleborg och tillhör Lillevångs rektorsområde. Vi har en stor och uppvuxen trädgård där barnen kan utforska naturen och dess olika faser, de kan studera insekter och andra småkryp samt leka och inspireras till många andra aktiviteter.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , , 178 , Nästa