Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

Alla resultat

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

300 000 idrottsföreningsaktiviteter

Varje år genomför barn och unga i åldern 4-20 år i Trelleborgs kommun mer än 300 000 deltagartillfällen med simning, fotboll och gymnastik i topp. Fler än 70% av barn och unga är med i en eller flera föreningar.

Abonnemang och tjänster, avgifter, regler

Här kan du läsa om våra abonnemang och övriga tjänster. Här finns också information om vilka lagar, regler och föreskrifter som styr vår verksamhet.

AB Trelleborgshem

AB Trelleborgshem är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget bildades 1950. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter.

AB Visit Trelleborg

Bolaget ska, i samverkan med besöksnäringen samt kommunens nämnder/förvaltningar och bolag, utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för att därigenom bidra till tillväxt och ökad turistekonomisk omsättning.

Administration

Administrativa avdelningen är en intern stödfunktion till avdelningarna inom serviceförvaltningen.

Administrativa avdelningen

Tekniska serviceförvaltningens gemensamma administration arbetar som stöd åt samtliga avdelningar och den tekniske chefen.

Administrativt bidrag

Nu kan din förening ansöka om administrativt bidrag för att anställa en person med arbetshinder.

Adress- och lägenhetsregister

Kommunen beslutar om all adressättning av fastigheter och för att adresserna blir uppdaterade hos Lantmäteriet.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan som antogs av världens ledare 2015 med syfte att leda världen mot hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: miljömässig, social och ekonomisk. De 17 målen är integrerade, odelbara och inkluderar alla.

Agenda 21 handlar om miljön

Miljön är naturen.
Det kan vara luften, vattnet och stränderna.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , , 187 , Nästa