Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

Alla resultat

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

1,3 miljoner till integration

Fritidsnämnden och kulturnämnden fördelar sammanlagt 1,3 miljoner kronor för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med integrationsfrågor.

2014 Allmänna val

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år.

2014 Europaparlamentsval

Det är val till Europaparlamentet vart femte år. Nästa val kommer att äga rum i alla EU:s medlemsländer under perioden 22-25 maj 2014. I Sverige hålls valet den 25 maj.

Abonnemang och tjänster, avgifter, regler

Här kan du läsa om våra abonnemang och övriga tjänster. Här finns också information om vilka lagar, regler och föreskrifter som styr vår verksamhet.

AB Visit Trelleborg

Turism och Event-frågor i Trelleborgs kommun sköts via AB Visit Trelleborg. Bolaget är ett helägt kommunalt aktiebolag med nio anställda.

Administration

Administrativa avdelningen är en intern stödfunktion till avdelningarna inom serviceförvaltningen.

Administrativa avdelningen

Tekniska förvaltningens gemensamma administration arbetar som stöd åt samtliga avdelningar och den tekniske chefen.

Administrativt bidrag

Nu kan din förening ansöka om administrativt bidrag för att anställa en person med arbetshinder.

Adressregister

Kommunen beslutar om all adressättning av fastigheter. Nya namn på gator och kvarter föreslås av en namnkomitté, Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut i dessa ärenden och översänder dem till Kommunfullmäktige för antagande. Sedan registreras adresserna av Samhällsbyggnadsförvaltning, Mät & Karta.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , , 185 , Nästa