Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

Alla resultat

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

1910 - När Trelleborg Trälle och Månstorp Jordholmen

Trelleborg eller Trälleborg? Frågan om hur namnet på den sydligaste staden ska stavas har diskuterats flitigt under seklernas lopp. För drygt hundra år sedan, 1910, beslöt Kungliga Järnvägsstyrelsen att namnet skulle stavas med ä. Detta trots att Kungl Maj:t bara fyra år tidigare slagit fast att det var med e som Trelleborg skulle stavas.

1911 - 2 öres löneökning

Utbyggnad av Trelleborg Övre, höjning av kommunalarbetarnas löner och barnfest i Stadsparken. Rubriker 2011? Nej, de här nyheterna är hundra år äldre... Samma år tillverkades hästspårvagnar i Trelleborg och en gnisttelegraf över Östersjön installerades.

1914 - Inte lätt att vara hundägare

Hunden anses ju vara människans bästa vän, men det hindrar inte att fyrfotingarna – eller kanske snarare deras hussar och mattar – kan vålla irritation i sin omgivning ibland. Detta är dock ingalunda något nytt påfund, redan för snart hundra år sedan fick beslutsfattarna i Trelleborg ta sig an hundfrågan.

1915 – Krigets offer passerar Trelleborg

63 463 - så många var de krigsoffer som passerade Trelleborg från den 12 augusti 1915 fram till krigsslutet tre år senare. En del fick sin grav i Trelleborg och vilar idag under Axel Ebbes staty på Norra Kyrkogården.

1918 - Hungerdemonstrationen genom Trelleborgs gator

I november 1918 – för snart hundra år sedan – gick ett unikt följe genom Trelleborgs gator. Det var män och kvinnor som på det här sättet demonstrerade för att få mat till sig och sina familjer.

1918 - Spanska sjukan den tidens svininfluensa

Hösten 2009 har på flera sätt präglats av svininfluensan. Oro för sjukdomen, för och emot vaccinering och uteblivna leveranser av vaccin har blivit en följetong i massmedier, vid köksborden och på arbetsplatser.

1919 - Seg strid om juvelregn över Böste

Även om det hunnit gå snart hundra år sedan så har det knappast förekommit någon nederbörd likt den som föll över Böste lördagsförmiddagen den 9 augusti 1919. Då regnade det nämligen albanska juveler från himlen...

1920 - 25 år gräns för spritinköp i Trelleborg

Höj åldersgränsen för spritinköp i Trelleborg till 25 år! Det drastiska förslaget framförde de båda kommunalpolitikerna Oscar Dalsjö och Olof Linders till Stadsfullmäktige i juni 1920.

1920 - Dyra kärl krigets konsekvens

Första världskriget fick förstås en rad konsekvenser för Trelleborg, inte minst den omfattande krigsfångeutväxlingen som skedde via färjeleden Trelleborg-Sassnitz. En annan effekt av kriget blev att priserna på latrinkärl steg kraftigt...

1920 - Vägbyggen och trottoarer lindrade arbetslösheten

Åren efter första världskriget var besvärliga i Trelleborg och övriga Sverige. Arbetslösheten var stor och eftersom den tidens sociala skyddsnät var vävd med avsevärt större maskor än dagens, så led många människor ont. Att lindra nöden blev en viktig angelägenhet för den tidens kommunalpolitiker i Trelleborg. Kontanta bidrag var sällsynta, istället var det nödhjälpsarbete som gav familjeförsörjaren möjlighet att ge sina barn bröd på bordet.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , , 187 , Nästa