Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

Alla resultat

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Överklaga avgiftsbeslut

Den som inte är nöjd med avgiftsbeslutet kan skriftligen överklaga beslutet till Socialförvaltningen.

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen. För Trelleborgs stad gäller FÖP - Trelleborgs stad 2025.

Översiktsplan för orter och landsbygd 2028

Översiktsplanen är ett viktigt planeringsunderlag som skapar förutsättningar för hur orter och landsbygd kan bli en mer attraktiv plats att leva och verka på i framtiden. Arbetet med en ny översiktplan för orterna och landsbygden kommer att pågå fram till hösten 2018.

Översvämning

Trelleborgs kommun har blivit drabbat av översvämningar som drabbat den enskilde hårt. Det är viktigt att man som fastighetsägare förbereder sig så gott man kan, och vet hur man ska agera.

Översvämningar

Alla fastigheter kan drabbas av översvämningar i en eller annan form. Anledningen kan vara stora nederbördsmängder, snösmältning, stopp i ledningarna eller trasiga vattenledningar. Hus med källare och hus som ligger lågt är mest utsatta för översvämningsproblem.

Övriga filmer

Här finner du informationsfilmer och liknande filmaterial.

Övriga förskolor - fristående

Fristående förskolor har annan huvudman än Trelleborgs kommun. Ansökan till fristående förskola görs direkt till förskolan.

Övriga grundskolor - fristående

I Trelleborg finns det två fristående, icke kommunala, grundskolor.

Övriga undersökningar

Årligen genomförs en mängd undersökningar av olika aktörer. Här publicerar vi de undersökningar som omfattar Trelleborgs kommun och som vi har kännedom om.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 (denna sida) , 185 , Nästa