Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

Alla resultat

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Österlidsparken

Österlidsparken är en kvarterspark anlagd på 1930-talet. Placeringen är i den östra delen av staden och den ligger nästan granne med Trelleborg Industris stora komplex.

Österlids förskola

Österlids förskola är den lilla förskolan med individen i fokus.

Östersjöinitiativet

Trelleborg arbetar aktivt för att skapa en bättre havsmiljö. För ett effektivt havsmiljöarbete är det viktigt att samarbeta med aktörer runt vårt gemensamma hav. Ett sådant samarbete är Östersjöinitiativet.

Östersjöterminalen AB

Östersjöterminalen AB bildades 1969. Dess verksamhet är ett led i kommunens näringslivspolitik och innefattar att allmänt främja näringslivets utveckling genom att förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter, samt att förvärva, förvalta och avyttra aktier eller andra värdepapper.

Östervångsparken

Östervångsparken anlades under 1930-talet. Det är en symmetrisk formträdgård som idag i stora delar ser ut som tanken var vid anläggandet.

Östervångsstadion

Trelleborgs friidrottsarena Östervångsstadion finns intill Söderslättshallen, Östervångsparken och Vångavallen.

Öster Järs förskola

Öster Järs förskola är beläget nära hästhagar och Dalköpingeån. Med gångavstånd till strand och fritidsområdet Dalabadet.

Östra Klagstorps kyrka

Den rymliga kyrkan är ritad av Helgo Zettervall och byggdes 1868.

Östra skolan F-6

Östra skolan ligger alldeles vid havet i östra delen av Trelleborg.

Östra Torps kyrka

Sveriges sydligaste kyrka som 1911 ersatte den nedbrunna 1800-talskyrkan efter att den brunnit ner 1909 - branden tog fart under pågående gudstjänst. Arkitekt var Theodor Wåhlin. Kostnaderna uppgick till 20 000 kronor.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 (denna sida) , 184 , 185 , Nästa