Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

Alla resultat

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Överklaga avgiftsbeslut

Den som inte är nöjd med avgiftsbeslutet kan skriftligen överklaga beslutet till Socialförvaltningen.

Översiktsplaner

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Trelleborgs kommun omfattas av två översiktsplaner. En för orterna och landsbygden, så kallad översiktplan eller ÖP, en för staden, så kallad fördjupad översiktsplan eller FÖP.

Översiktsplan 2028

Översiktsplan 2028 antogs i augusti 2018 och omfattar orterna samt landsbygden med dess byar i Trelleborgs kommun.

Översvämningar

Alla fastigheter kan drabbas av översvämningar i en eller annan form. Anledningen kan vara stora nederbördsmängder, snösmältning, stopp i ledningarna eller trasiga vattenledningar. Hus med källare och hus som ligger lågt är mest utsatta för översvämningsproblem.

Övre och Stadsparkskvarteren

Utvecklingen av Övre och Stadsparkskvarteren i centrala Trelleborg.

Övre och Stadsparkskvarteren

Övre är ett område som ligger mitt i centrala Trelleborg, precis intill Stadsparken och cirka fem minuters promenad från centralstationen. Kommunens vision är att Övre och Stadsparkskvarteren ska utvecklas till en grön och småskalig stadsdel och att omvandlingen ska läka samman centrala Trelleborgs stadsstruktur.

Övriga filmer

Här finner du informationsfilmer och liknande filmaterial.

Övriga förskolor - fristående

Fristående förskolor har annan huvudman än Trelleborgs kommun. Ansökan till fristående förskola görs direkt till förskolan.

Övriga grundskolor - fristående

I Trelleborg finns det två fristående, icke kommunala, grundskolor.

Övriga projekt

Här kan du läsa om mark- och exploateringsavdelningens
övriga projekt.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 (denna sida) , 184 , Nästa