Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

Alla resultat

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Östervångsparken

Östervångsparken anlades under 1930-talet. Det är en symmetrisk formträdgård som idag i stora delar ser ut som tanken var vid anläggandet.

Östervångsstadion

Trelleborgs friidrottsarena Östervångsstadion finns intill Söderslättshallen, Östervångsparken och Vångavallen.

Öster Järs förskola

Öster Järs förskola är beläget nära hästhagar och Dalköpingeån. Med gångavstånd till strand och fritidsområdet Dalabadet.

Östra Klagstorps kyrka

Den rymliga kyrkan är ritad av Helgo Zettervall och byggdes 1868.

Östra skolan F-6

Östra skolan ligger alldeles vid havet i östra delen av Trelleborg.

Östra Torps kyrka

Sveriges sydligaste kyrka som 1911 ersatte den nedbrunna 1800-talskyrkan efter att den brunnit ner 1909 - branden tog fart under pågående gudstjänst. Arkitekt var Theodor Wåhlin. Kostnaderna uppgick till 20 000 kronor.

Överförmyndaren

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Överförmyndaren

Överförmyndarenheten i Trelleborg är en tillsynsmyndighet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser.

Överförmyndarenheten

Nämnden består av fem stycken ordinarie ledamöter och fem ersättare. Enheten består av sex medarbetare, varav en enhetschef, en controller/redovisningsgranskare, tre handläggare och en administratör.

Överklaga

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig att lämna in en överklagan från det att du har fått beslutet.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 (denna sida) , 183 , 184 , Nästa