Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

Alla resultat

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Värmepump

Värmepumpar omvandlar energi i mark till användbar värme. Alla värmepumpar (utom luftvärmepumpar) ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Västervångshallen - ny idrottshall på Västervångskolan

Den nya idrottshallen på Västervångsskolan beräknas vara klar vid årsskiftet 2019/2020.

Västervångskolan F-9

Västervångskolan är Trelleborgs kommuns nyaste skola och hittills det största skolprojekt i kommunen någonsin. Projektet omfattar också ny idrottshall och konstgräsplan.

Västra Alstad kyrka

Kyrkan, ursprungligen från 1100-talet är utvidgad och ombyggd några gånger under 1800-talet.

Västra Alstad skola F-6

Vår skola bygger på ett öppet klimat med bra stämning mellan alla elever och personal. Glädje, lust, intresse syns i vardagen.

Västra Gränstorp

Markanvisning för Västra Gränstorp i Trelleborgs tätort.

Västra promenaden

Promenadstråket i strandpromenadens förlängning västerut som sträcker sig förbi västra småbåtshamnen och ut till Albäcksområdet och ännu längre förbi golfklubben till Skåre.

Västra Sjöstaden

Västra Sjöstaden ska bli en ny, attraktiv och hållbar stadsdel vid havet i Trelleborg, en ny m��tesplats för trelleborgarna som också ger möjlighet till bostäder och service på ett av de bästa lägena i kommunen.

Västra Tommarp kyrka

Västra Tommarps lilla medeltidskyrka från 1100-talet har välbevarade romanska stildrag; smalt kor, långhus och halvrund absid.

Västra Vemmerlöv kyrka

Byn har troligtvis en av de äldsta skånska stenkyrkorna, från tidigt 1100-tal med kort långhus och rakt avslutat kor.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 176 , 177 , 178 , 179 (denna sida) , 180 , 181 , 182 , , 186 , Nästa