Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

Alla resultat

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Webbplatshistorik

Mycket har hänt sedan Trelleborgs kommun fick sin allra första webbplats. Här följer en kort tillbakablick.

Webbvideo

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet Filmverkstan jobbar huvudsakligen med att göra film tillsammans med trelleborgsungdomar men har även specialuppdrag att filma kommunfullmäktiges sammanträden och stora evenemang såsom till exempel Trelleborgsgalan och stora invigningar.

Wetlands, Algae, Biogas

WAB-projektet pågick 2010-2012 och var ett samarbete mellan 11 partnerorganisationer i Sverige och Polen, med Trelleborgs kommun som projektledare. Målet med projektet är att skapa ett system för att minska övergödningen i havet genom insamling av alger till biogasproduktion.

Workshop - LFA

Bildningsförvaltningen i Trelleborg har beviljats finansiella medel från Europeiska socialfonden för att under en treårsperiod bedriva satsningen Raka vägen - från skola till arbete.

Youtube

Youtube är en webbplats för videoklipp, ursprungligen tänkt för att ge privatpersoner möjlighet att dela med sig av egna videofilmer. Idag finns såväl musikvideor som utdrag ur TV-program att titta på.

Yrkeshögskolan Trelleborg

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildning som kombinerar arbete med praktik. Alla utbildningar är framtagna i nära samarbete med branschen och möjligheten att få arbete direkt efter utbildningen är mycket god. Utbildningarna riktar sig till sökande i hela landet.

Åldermannen

Åldermannens boende ligger i östra delen av Trelleborg och är ett boende med två våningar med plats för 38 hyresgäster. Av de fyra avdelningarna är tre för personer med demenssjukdom.

Ångkvarnen sekelgammal

Hamngatan 9, eller Ångkvarnen som byggnaden kallas i folkmun, har hundra år på nacken. Efter att ha fungerat som magasin i nära ett sekel, förvandlades huset för några år sedan till modernt hotell, restaurang, kontor och resandeterminal. Idag är det svårt att tänka sig att det bara är drygt fem år sedan det förfallna huset beboddes av möss och fåglar.

Årets Förening

Kultur- och fritidsnämnden delar från och med 2019 ut pris till Årets Förening med syfte att ge dynamiska föreningar som verkar i tiden ett erkännande samt att ge stimulans för fortsatt god verksamhet och att skapa förebilder för andra föreningar.

Årets Idrottsprestation

För att stimulera och uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika idrottsutövare i Trelleborg utdelar kultur- och fritidsnämnden årligen ett idrottspris på Trelleborgsgalan. Pristagaren ska bo i, vara verksam i eller ha alternativt ha haft en stark anknytning till kommunen.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 176 , 177 , 178 , 179 (denna sida) , 180 , 181 , 182 , , 185 , Nästa