Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

Alla resultat

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Återvinningscentralerna

På återvinningscentralerna kan hushållen lämna grovsopor, farligt avfall, vitvaror, trädgårdsavfall och elektronikskrot (radio/tv-apparater, hushållsmaskiner, datorer mm). Här finns alltid personal som kan hjälpa dig till rätta.

Åtgärder under sommartid

Att hålla gator och gångbanor rena och ogräsfria medför ett stort arbete och i Trelleborg är därför ansvaret fördelat mellan kommunen och fastighetsägarna. Fastighetsägarna ansvarar för renhållning av gångbanor och kommunen för gator och cykelbanor. Nedan följer beskrivningar av vad du som fastighetsägare har ansvar för och kan göra under sommarhalvåret för att bidra till en trevlig miljö och ökad trafiksäkerhet i Trelleborg.

Åtgärder under vintertid

Snöväder under vintertider kan innebära stora utmaningar för att hålla gator och gångbaneutrymmen framkomliga och säkra för trafikanter. I Trelleborg är ansvaret delat för kommunala gator, då kommunen sköter snöröjning av gator och fastighetsägare snöröjning och halkbekämpning av gångbanor intill fastigheten. På detta sätt blir snöröjningen mer effektiv, då fler kan göra mer när stora ytor snabbt behöver snöröjas samtidigt.

Äggrullning och påskkul!

Välkomna våren tillsammans med oss på Trelleborgen!

Äldre

Äldre personer som har funktionsnedsättning eller sjukdom kan av kommunen få olika former av stöd och service för att kunna bo kvar i sin bostad.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen riktar sig främst till äldre personer med behov av hjälp och stöd i vardagen.

Äldreomsorg direkt

Denna telefonlinje ska underlätta för de som har svårigheter att knappa sig fram via telefon.

Ändra utseende på byggnad

Här hittar du information om vad som gäller när du vill ändra din byggnad. Det kan till exempel handla om att byta färg eller material på ditt hus.

Ändring av stadsplan för Trelleborgs stad (A0) för fastigheten Hjorten 14

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra en bebyggelse i upp till fyra våningar och ta bort planbestämmelse i gällande stadsplan för Trelleborgs stad (A0) om maximalt tre våningar för fastigheten. Bebyggelsens höjd regleras endast med en planbestämmelse om en byggnadshöjd på 14 meter.

Ändring för del av stadsplan för Pilevallsskolan 1 m-fl. (A 185) för del av fastigheten Köpingeskolan 1

Ändringen av detaljplan syftar till att möjliggöra en högre byggnadshöjd på 13 meter inom södra delen av fastigheten Köpingeskolan 1.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 176 , 177 , 178 , 179 (denna sida) , 180 , 181 , 182 , , 184 , Nästa