Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

v

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Vad händer på Kulturskolan?

Här hittar du lite information om vad som pågår på Kulturskolan under läsåret 2017/2018. Både offentliga konserter, föreställningar och andra aktiviteter som ligger utanför ordinarie undervisning.

Vad ska en anmälan innehålla

Det är viktigt att du skickar in fackmannamässiga ritningar för att vi ska kunna handlägga din anmälan. Det är väldigt vanligt att vi måste begära nya ritningar vilket innebär att handläggningen drar ut på tiden. Anlita därför en arkitekt/byggnadsingenjör.

Vallokaler 2014

Nedan listas vallokalerna inför Europaparlamentsvalet 25 maj samt val till riksdag, kommun och landsting 14 september. Öppettiderna den 25 maj är klockan 08.00-21.00 och den 14 september klockan 08.00-20.00.

Valnämnd

Valnämndens är kommunens lokala valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar.

Valresultat

Valresultatet från tidigare val, tillbaka till valet 1998, finns att ta del av på Valmyndighetens webbplats.

Valresultat, mandatfördelning

Vår demokrati bygger på att folket i fria allmänna val utser sina företrädare. Genom att rösta kan vi ändra på det vi är missnöjda med. Valen gör oss delaktiga i det som händer och ska hända i vårt samhälle.

Val av förskola, anvisad plats

I Trelleborg kan föräldrar till barn och elever fritt välja förskola eller skola. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola eller skola man önskar.

Val av skola, anvisad plats

I Trelleborg kan vårdnadshavarna fritt välja förskola eller skola. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola eller skola man önskar. Nytt för i år är lagändringen om obligatorisk förskoleklass som trädde i kraft den 1 januari 2018 (men börjar tillämpas först höstterminen 2018) och innebär att en elev i förskoleklassen har skolplikt.

Val och antagning

Här kan du hitta aktuell information om gymnasievalet och antagningen till gymnasieskolan.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , Nästa