Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

u

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Uddens förskola

Uddens förskola ligger på Stavstensudde i den västra delen av Trelleborg och tillhör Västerjärs skolområde.

Undantag från bygglovsbefrielse

Om din fastighet innehåller en byggnad eller ingår i ett område som är särskilt värdefullt sett ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv gäller inte de så kallade Attefallsreglerna.

Underlag FÖP Trelleborgs stad 2025

Nedan hittar du utredningar och underlag som tillhör FÖP - Trelleborgs stad 2025.

Undersökningar och nomineringar

Här kan du läsa om vad andra skriver om Trelleborg och om hur Trelleborg placerar sig i olika undersökningar och vilka nomineringar och utmärkelser som Trelleborg har fått.

Undervisningsmaterial och länktips

Här samlas tips till dig som behöver material och tips för vidare arbete eller i undervisningen.

Unga lagöverträdare

Socialtjänsten informeras av polisen om en person under 18 år är misstänkt för någon form av brott.

Unga och barn

Samtal- och gruppverksamhet för barn och unga i öppenvård som upplevt våld i nära relation.

Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens mål och syfte är bland annat att ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser.

Ungdomsforum

Våren 2013 beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett ungdomsforum i Trelleborg. 8 ungdomar ingår i ungdomsforumet.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , Nästa