Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

t

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Taxor och avgifter

Trelleborgs kommun är en av få kommuner i Skåne som har nolltaxa vid föreningsdriven träning, tävling och arrangemang för barn och ungdom upp till och med 20 år. Gratis bokning av idrottshallar gäller även för all bidragsberättigad idrott för både barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Taxor och avgifter

Avfallshanteringen finansieras enbart genom taxor och avgifter utan något stöd från skattemedel. Avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen.

Taxor - förskola och fritidshem

Nedan följer avgifter och tillämpningsanvisningar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg inom Trelleborgs kommun.

Taxor - förskola och fritidshem

Nedan följer avgifter och tillämpningsanvisningar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg inom Trelleborgs kommun.

Ta dig till Trelleborg C

För de allra flesta är det enklast att cykla eller åka buss till och från Trelleborg C. Cykel går nästan lika snabbt som bil inom Trelleborgs stad när man ska till Trelleborg C. Det finns 472 cykelparkeringar på stationen.

TeachMeet Trelleborg

Mötesplatsen som ger inspiration för att skapa kollegialt lärande! Här möts kolleger från förskola till vuxenutbildning för att utveckla ett hållbart förhållningssätt för att rusta barn, elever och studerande med en positiv framtidstro. Vi ger varandra energi och inspiration och får även input från inbjudna gäster.

Teater

I teaterns värld är din röst och kropp de viktigaste instrumenten. Här får du tillfälle att släppa loss känslor och fantasi och leva dig in i en roll.

Teatern – kulturtempel i sjuttio år

Det har gått drygt trettio år sedan den vackra gamla Teatern revs för att ge plats åt ett bankpalats i marmor. Trots detta lever minnet av byggnaden kvar i mångas medvetanden. Det var här man tittade på barnteater eller lyckades smita in på en barnförbjuden bioföreställning...

Teknikcollege

Högskolestudier eller arbete direkt? Vill du bli ingenjör, svetsare eller driftunderhålls tekniker?

Tekniken bakom fjärravläsning

Systemet består av en mätare ute hos kunden och en koncentrator som är placerad i transformatorstationen. Alla mätpunkter i ett helt transformatorområde kan enkelt hanteras med den intelligenta koncentratorn.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6 (denna sida) , 7 , 8 , 9 , , 19 , Nästa