Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

s

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Slagverksinstrument

Slagverk är samlingsnamnet på en mängd olika instrument.

Slutkonferens: En möjlighet för hela Skåne

Trelleborgs kommun i samarbete med Region Skåne vill bjuda in dig till en konferens med fokus på tillväxt i södra Skåne.

Slättnet

Trelleborgs kommuns intranet heter Slättnet. Endast den kommunala personalen kommer åt det, dessutom krävs det att man är inloggad i det kommunala nätverket.

Smarta kort

Ta med dig museet hem – eller i varje fall valda godbitar ur Söderslätts spännande förhistoria! Utställningen Öga mot Öga innehåller mängder av intressant fakta om livet under sten-, brons- och järnålder. Men att verkligen ta till sig allt, det tar sin lilla tid och den tiden kanske man inte alltid har just vid museibesöket. Museets nya SMARTA KORT löser problemet.

Smiley-premiering

Systemet infördes 2014 och ska göra det lättare för konsumenter att hitta matställen med bra rutiner och god hygien.

Smittskydd

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för att smitta inte sprids via vatten eller livsmedel. Samhällsbyggnadsnämnden kan också fatta beslut om att kläder, möbler eller andra föremål med ohyra eller smittämne ska brännas eller omhändertagas på annat lämpligt sätt. Patientkontakterna för att bekämpa smittspridning handlägges numera av sjukvården.

Smultronstället

Parken ligger som en del i ett grönt stråk mellan Köpingegatan i väster och Bokevägen i öster.

Smygehamns fritidsgård

Smygehamns fritidsgård är Sveriges sydligaste fritidsgård. Den finns på Smygehamns skola.

Smygehamns förskola

På Smygehamns förskola prioriterar vi barnens språkutveckling, utevistelsen och föräldrasamverkan.

Smygehamns hamn, Smygehuk

Hamnen är belägen på Sveriges sydligaste udde. Gästbåtar hanteras av båtklubben som endast tar emot kortbetalning. Det finns 87 bryggplatser och 6 kajplatser.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 6 , 7 , 8 , 9 (denna sida) , 10 , 11 , 12 , , 19 , Nästa