Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

s

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Skegrie öster

I projektet Skegrie öster planeras cirka 200 nya bostäder, nya grönområden, ny idrottshall samt nytt skolområde med både skola och förskola. De flesta av bostadstomterna väntas bli klara att bygga på till sommaren 2018.

Skilda världar

Socialförvaltningen erbjuder gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år som har skilda/separerade föräldrar.

Skilsmässa och separation

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga när föräldrarna ska flytta isär - skilsmässa. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Skola och utbildning

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska förskolor, skolor och fritidsverksamheter anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Skolbussförare

Trelleborgs skolbussar körs av kommunens nio skolbussförare, varav en är reservförare. Skolbussförarna ansvarar för varsin skolbusslinje.

Skolbuss, busskort eller skoltaxi

Skolskjuts kan utföras med skolbuss, linjetrafik med Skånetrafikens skolbiljett (busskort) eller med skoltaxi. På denna sida hittar du information om de olika färdsätten.

Skoldatateket

Skoldatateket är en verksamhet där man kopplar samman specialpedagogisk kompetens med IT inriktat stöd till elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationsproblematik.

Skoldatateket

Skoldatateket är en verksamhet under centrala stödorganisationen. Vi kopplar samman specialpedagogisk kompetens med IT-inriktat stöd till elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationsproblematik.

Skolfrånvaro

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med skolfrånvaro. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Skolintroduktion Trelleborg

Skolintroduktion är en verksamhet för kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och skolbakgrund. Om du är nyanländ och inte tidigare gått i svensk skola ska du gå 8 veckor skolintroduktion

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6 (denna sida) , 7 , 8 , 9 , , 19 , Nästa