Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

s

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Skatten som försvann av kyrkklockorna

På gränsen mellan Anderslöv nummer 9 och Norra Åby finns en ganska hög och spetsig backe som åtminstone i forna dagar kallades för Lerbjer. Enligt folksägnen beboddes Lerbjer av en trollpacka, som följaktligen kallades för Lerbjerskärringen eller Lerbjerskan.

Skatter i Söderslätts mylla

Det finns åtskilliga gamla sagor och sägner om skatter som gömts i jorden. Flera av dessa handlar om danska krigskassor som grävts ner för att inte falla i fiendens händer.

Skatter och statsbidrag

Kommunens eget skatteunderlag, räknat som skattekraft, understiger fortfarande medelskattekraften i riket, det vill säga antalet skattekronor per invånare i riket.

Skattesatser

Skattesatser för Trelleborgs kommun inkomståret 2019. Län 12 - Skåne län.

Skattesatser 2018

Skattesatser för Trelleborgs kommun inkomståret 2018. Län 12 - Skåne län.

Skatt och sociala avgifter

I de fall huvudmannen själv betalar arvodet är du som god man, förvaltare eller förmyndare skyldig att betala skatt och sociala avgifter på den del av arvodet som huvudmannen betalar.

Skegrie fritidsgård

Lördag 13 april klockan 10-13 hade Skegrie fritidsgård och idrottshall gemensam invigning av sina nya lokaler med Öppet Hus, invigningstal, fotbollsmatcher, gymnastik, magi, streetdance, biljarduppvisning, pyssel med mera.

Skegrie förskolor

Skegrie förskolor är en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. En förskola där föräldrar, barn och personal ska känna gemenskap och delaktighet. Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till lek och lärande.

Skegrie kyrka

Skegrie kyrka är mycket ung jämfört med Skegriedösen som ligger på andra sidan E6:an men är ändå mycket gammal. Kyrkan byggdes troligen av den kände Mårten Stenmästare. Han låg bakom en rad sockenkyrkor under 1100-talets senare del.

Skegrie skola F-6

Skegrie skola - en skola att växa i. Skegrie skola vill att våra barn ska vara rustade för livet. Vi arbetar för att alla barn ska nå kunskapsmålen och att de ska utveckla sin sociala kompetens.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , 8 , , 19 , Nästa