Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

s

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Stipendier och fonder

Vet du att det kan finnas pengar att söka? Sedan lång tid tillbaka sköter några av kommunens förvaltningar fonder och stipendier för olika ändamål.

Stoppa tjuven

SSF Stöldskyddsföreningen lanserar tio filmer om vardagsbrott. Syftet med filmerna är att få varje individ att tänka förebyggande när det gäller exempelvis att skydda sitt hem, sitt fordon och sin identitet.

Stora Slågarp kyrka

Kyrkan tillkom på 1100-talet och har till stor del medeltidskaraktären bevarad. Gråsten och tegel förekommer i de vitputsade murarna. Endast det spetsiga tornet som byggdes 1883 och den västligaste delen av långhuset är nyare. Tornet ersatte en klockstapel.

Strandprojekt, västra Trelleborg

Här kan du läsa om kommunens strandprojekt i västra Trelleborg.

Strandpromenaden

Man kan räkna sträckan från västra korset och in till Ångkvarnen som Strandpromenaden då detta är den forna strandlinjen.

Strandrensning

Under badsäsongen rensas badstränderna från tång som har flutit i land.

Strandskydd

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att bygga intill hav, sjöar eller vattendrag. Man får heller inte ändra på befintliga byggnader så att de hindrar allmänheten från att besöka stranden.

Stress

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med stress. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Strukturbild Skegrie

Under hösten 2012 påbörjades ett arbete med en strukturbild för Skegrie. Strukturbilden syftade till att skapa en bild av Skegries utvecklingsmöjligheter och att ta ett samlat grepp kring ortens framtid.

Stråkinstrument

De stråkinstrument du kan spela på Kulturskolan är violin, viola, cello och kontrabas. Gemensamt för alla är att man stryker med en stråke över strängarna för att få ljud i instrumentet.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 11 , 12 , 13 , 14 (denna sida) , 15 , 16 , 17 , , 19 , Nästa