Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

s

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Sagor och sägner

Trelleborg och Söderslätt har en lång historia. I årtusenden har människor bott och levt här på gränsen mellan hav och land.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med miljö
och med hur och var man ska få bygga i kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens planering, framtida byggande och miljö i ett brett perspektiv.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra Trelleborgs kommuns uppgifter inom planläggning och byggande. De har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten och sköter kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydd samt naturvård.

Samhällsbyggnadspriset

Samhällsbyggnadspriset delas ut i syfte att belöna förtjänstfulla insatser inom området. Området innefattar miljö, stad och landskap samt övriga insatser som berikar upplevelsen av Trelleborg.

Samhällsbyggnadsprojekt

Här kan du läsa om de samhällsbyggnadsprojekt som Trelleborgs kommun arbetar med just nu.

Samhällsbyggnad och planering

Trelleborgs kommun planerar hur mark, miljö och byggnader ska användas. Här hittar du byggprojekt, kartor och information om både samhällsbyggnad och planering.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap, media eller samhälle ger en bred utbildning och öppnar dörrar för studier och yrken inom många olika områden.

Samlingar

Trelleborgs museums samlingar har sin bas på Söderslätt och består främst av kulturhistoriska föremål, fotografier, arkeologiska föremål och konstföremål insamlade till museet alltsedan 1898. Samlingarna innehåller ca 70.000 föremål och ca 120 000 fotografier.
Sammanställd redovisning

Begreppet sammanställd redovisning är närmast synonymt med koncernredovisning och tillkom med den kommunala redovisningslagen. Syftet är att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekonomiska ställning.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 19 , Nästa