Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

s

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Sagor och sägner

Trelleborg och Söderslätt har en lång historia. I årtusenden har människor bott och levt här på gränsen mellan hav och land.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med miljö
och med hur och var man ska få bygga i kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens planering, framtida byggande och miljö i ett brett perspektiv. Förvaltningen skapades den första januari 2012 och är en sammanslagning av stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde regleras av ett reglemente beslutat av kommunstyrelsen. Detta dokument anger Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter och ansvarsområde. Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten samt fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet samt naturvården.

Samhällsbyggnadsprojekt

Här kan du läsa om de samhällsbyggnadsprojekt som Trelleborgs kommun arbetar med.

Samhällsorientering och Svenska för invandrare

Samhällsorientering ger dig som nyanländ kunskap om dina rättigheter och skyldigheter Sverige, svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Svenska för invandrare, Sfi, är en grundläggande utbildning i svenska språket.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är till för dig som vill studera vidare efter gymnasiet. Utbildningen ger dig en bred plattform och stora möjligheter att senare i livet välja bland utbildningar på högskola och universitet.

Samlingar

Trelleborgs museums samlingar har sin bas på Söderslätt och består främst av kulturhistoriska föremål, fotografier, arkeologiska föremål och konstföremål insamlade till museet alltsedan 1898. Samlingarna innehåller ca 70.000 föremål och ca 120 000 fotografier.
Sammanställd redovisning

Begreppet sammanställd redovisning är närmast synonymt med koncernredovisning och tillkom med den kommunala redovisningslagen. Syftet är att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekonomiska ställning.

Samtycke och tillstånd

När en god man eller förvaltare vidtar vissa åtgärder för sin huvudmans räkning krävs samtycke.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 19 , Nästa