Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

r

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Riskobjekt

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska vissa typer av verksamheter klassas som så kallad farlig verksamhet. Det innebär att verksamheten medför fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön.

Rotundan 25 - 1100 personer

Människor samlas och förväntningarna är höga, då är det viktigt att både ljud, ljus, teknik, möblering och lokal kan ge en trevlig upplevelse. Parkens krögare står för all servering, om gästerna önskar kan egen dryck medtagas.

RSS

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med de senaste nyheterna. Istället för att manuellt surfa runt till olika webbsidor, uppdaterar en RSS-tjänst dig fortlöpande om nyinkomna nyheter. RSS, är ett standardformat (XML-baserat) för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar.

Rugbyplan

I Trelleborg finns en rugbyplan och två ungdomsplaner på Pilevallen. Projektering och kostnadsberäkning pågår till investering av ny rugbyanläggning. Inför spelsäsongen år 2021 måste den nya anläggningen, enligt handlingsplanen, vara färdig.

Rutiner och riktlinjer för utförare

Som godkänd utförare av serviceinsatser städ, tvätt och inköp inom hemvården kan det finnas behov av rutiner och riktlinjer.

Rådgivande organ

Här hittar du information om några av Trelleborgs kommuns rådgivande organ. Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom deras specifika områden. Dessa råd fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.

Rådhusplanteringen

En blomsterrabatt intill Hamngatan med bland annat en fontän binder samman Hamngatan med Rådhuset genom denna lilla park, kallad Rådhusplanteringen.

Råd om pengar

Om du har frågor om dina pengar
och behöver råd om
hur dina pengar ska räcka
kan du kontakta kommunen.

Råttor

Råttor är ett allt större problem i städerna. Kommunen har aktiv bekämpning av råttorna, men råttorna är duktiga på att anpassa sig till ändringar i miljön och dyker därför gärna upp på nya ställen.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Trelleborg arbetar för att minska samhällets risker, förebygga olyckor och utföra räddningsinsatser när olyckorna ändå sker.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , Nästa