Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

r

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Revisorer

Revisionen är en del av den lokala demokratin. Kommunfullmäktige är vår uppdragsgivare, och vi stöttar kommunfullmäktige i kontrollen av de kommunala verksamheterna. Det är positivt. Det främjar Trelleborg och är till nytta för medborgarna. Revisorerna är opartiska, och vi är beredda att lyssna på alla som har synpunkter på kommunens verksamhet.

Rex - ångaren som fick ett tragiskt slut

1897 var ett stort år i den unga staden Trelleborgs historia. Året innan hade postångaren Sten Sture gått sin sista tur mellan Malmö och Stralsund.

Riksdagen

Riksdagen företräder folket och beslutar om nya lagar.

Riksfärdtjänst

Den som på grund av funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt dyrt sätt utanför Skånes gränser, kan ansöka om riksfärdtjänst.

Riksnormen och riktlinjer för boendekostnad

Beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig.

Riktlinjer

Riktlinjerna för digitala kanaler antogs av Kommunfullmäktige 26.05.2014, §112.

Riktlinjer för friyta för skolor och förskolor

Trelleborgs kommun har tagit fram riktlinjer för friytor som gäller för skolor och förskolor i kommunen. En friyta gäller den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse.

Riktlinjer för inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag från din hemkommun kan du få om du studerar på en kommunal gymnasial utbildning på annan ort. Ansökan om inackorderingsbidrag görs via e-tjänst som finns under självbetjäning.

Ringväg och hamninfart

Detaljplanerna för östlig ringväg och ny, östlig hamninfart är ute på samråd under perioden 13 januari-2 februari 2020. Under den tiden kan allmänheten och myndigheter ta del av förslagen, ställa frågor och lämna synpunkter.

Riskbruk och missbruk

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med riskbruk och missbruk. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , Nästa